SOUTĚŽ V RÁMCI VELETRHU

Soutěžte na stánku Aquatec USBF a vyhrajte domovní čistírnu odpadních vod Aquatec AT6 v hodnotě 39 900 Kč!Jedná se o nejprodávanější typ domovní čistírny v ČR určený pro čištění splaškové vody z individuálních rodinných domů, které nemají možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Účinnost čištění u tohoto typu ČOV dosahuje 80 – 97% dle EN-12566-3. Domovní čistírna AT6 je vhodná i pro použití na chatách a chalupách nebo tam, kde je nepravidelný provoz. 

Doprava ČOV po celé ČR = ZDARMA


Jak se zapojit do soutěže?
Podmínky pro vyzvednutí výhry:

Podmínky a způsob vyzvednutí výhry závisí na individuální dohodě mezi výhercem a vystavovatelem.


Zobrazit program přednášek